2022 ဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama(၆)ခု

2022 ဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama()ခု

1. Thang Suea Phan – Re-run (Ch7)

Off Chanapol နဲ့Hana Lewis တို့ရဲ့“Thang Suea Phan” အက်ရှင်Drama ဟာRating 3.6, 3.7, 4.5 percent တွေနဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားပါပီ။

2. Samee Chua Keun (Ch7)

Euro Yotsawat နဲ့Pinkploy Paparwadee တို့ရဲ့ပြသနေဆဲDrama ဖြစ်တဲ့“Samee Chua Keun” ကလဲRating 3.4, 3.9,3.4 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Plon Loy Fah (Ch7)

Film Kunyakrit နဲ့Mint Baramita တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့  “Plon Loy Fah” Drama ဟာRating 3.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. Wan Wasana (ONE 31)

Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“Wan Wasana” ကိုToy Pathompong နဲ့Bint Sireethorn တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပီးRating 3.1 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Roy Leh Marnya – Re-run (Ch3)

Pope Thanawat နဲ့Bella Ranee တို့ရဲ့“Roy Leh Marnya” Drama ဟာRating 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.9, 2.8 နဲ့2.4 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

6. Wanthong – Re-run (ONE 31)

Pong Nawat နဲ့Mai Davika တို့ရဲ့“Wanthong” Drama ဟာRating 1.2, 1.1, 0.9 နဲ့1.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.