2022ဇန်နဝါရီလတတိယအပတ်အတွင်းRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

2022ဇန်နဝါရီလတတိယအပတ်အတွင်းRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Samee Chua Keun (Ch7) 

Euro Yotsawat နဲ့Pinkploy Paparwadee တို့ရဲ့  “Samee Chua Keun” Drama အသစ်ဟာ4.1, 4.0 နဲ့3.8 percent အထိရရှိထားပါတယ်။

2. Roy Leh Marnya (Ch3)

Pope Thanawat နဲ့Bella Ranee တို့ရဲ့“Roy Leh Marnya” Drama ဟာRating 2.7, 2.7, 3.3, 3.5 နဲ့4.1 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

3. Wan Wasana (ONE 31)

Toy Pathompong နဲ့Bint Sireethorn တို့ရဲ့  “Wan Wasana” Drama ကတော့Rating 3.2 နဲ့3.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. Plon Loy Fah (Ch7)

Film Kunyakrit နဲ့Mint Baramita တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“Plon Loy Fah” Drama ဟာRating 3.0 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Rarng Ruk Prang Jai (Ch7)

Donut Phattharapon နဲ့Pupe Kessarin တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“Rarng Ruk Prang Jai” Drama ကတော့Rating 2.6 နဲ့2.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. My Sweet Assassin (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Yam Matira တို့ရဲ့အချစ်ဟာသDrama အသစ်ဖြစ်တဲ့  “My Sweet Assassin” Drama ဟာEP-1 နဲ့2 မှာRating 2.5 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.