ဒီဇင်ဘာလတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama (၆)ခု

ဒီဇင်ဘာလတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama ()ခု

1. Prik Gub Klur (Ch7)

Thanwa Suriyajak နဲ့Kat Sonya တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“Prik Gub Klur” Drama ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဟာRating 4.3, 3.7 နဲ့4.6 percent တွေရခဲ့ပါတယ်။

2. Rarng Ruk Prang Jai (Ch7)

Donut Phattharapon နဲ့Pupe Kessarin တို့ရဲ့“Rarng Ruk Prang Jai” Drama ဟာRating 3.0 နဲ့3.4 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Are We Alright? (Ch3)

James Jirayu နဲ့Anne Thongprasom တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“Are We Alright?” ဟာRating 2.9, 3.4 နဲ့3.2 percent ထိရရှိထားပါတယ်။

4. Plon Loy Fah (Ch7)

Film Kunyakrit နဲ့Mint Baramita တို့ရဲ့အက်ရှင်Drama ဖြစ်တဲ့“Plon Loy Fah” ဟာRating 3.3 နဲ့3.0 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Help Me: Oh! My Ghost (Ch3)

Ter Chantavit, Pariit Thimthong နဲ့Diana Flipo တို့ရဲ့“Help Me: Oh! My Ghost” Drama ဟာRating 2.8 percent နဲ့ပီးဆုံးသွားပါပီ။

6. Wimarn Sai (ONE 31)

Jes Jespipat နဲ့Esther Supreeleela တို့ရဲ့“Wimarn Sai” Drama ဟာRating 2.2 နဲ့2.4 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.