2022 ဖေဖေါ်ဝါရီလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama များ

2022 ဖေဖေါ်ဝါရီလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama များ

1. Samee Chua Keun (Ch7)

Euro Yotsawat နဲ့Pinkploy Paparwadee တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လက်ရှိနာမည်ကြီးDrama  “Samee Chua Keun” ဟာRating 4.8, 4.6 နဲ့4.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Plon Loy Fah (Ch7)

Film Kunyakrit နဲ့Mint Baramita တို့ရဲ့action drama ဖြစ်တဲ့“Plon Loy Fah” ကလဲRating 3.4 နဲ့3.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Rarng Ruk Prang Jai (Ch7)

Donut Phattharapon နဲ့Pupe Kessarin တို့ရဲ့“Rarng Ruk Prang Jai” Drama ဟာနောက်ဆုံး()ပိုင်းလုံးမှာ3.5 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. A Tale of Ylang Ylang (Ch3)

Nine Naphat နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“A Tale of Ylang Ylang” ဟာRating 2.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. My Sweet Assassin (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Yam Matira တို့ရဲ့“My Sweet Assassin” Drama ကလဲRating 2.6, 2.7 နဲ့2.4 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Rivalry (Ch3)

Alek Teeradetch နဲ့Nychaa Nuttanicha တို့ရဲ့“Rivalry” Drama ဟာRating 2.4 နဲ့2.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.