2022 ဖေဖေါ်ဝါရီဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 ဖေဖေါ်ဝါရီဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Samee Chua Keun (Ch7)

Euro Yotsawat နဲ့Pinkploy Paparwadee တို့ရဲ့  “Samee Chua Keun” Drama ဟာRating 5.6, 5.5 နဲ့5.6 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

2. Plon Loy Fah (Ch7)

Film Kunyakrit နဲ့Mint Baramita တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့  “Plon Loy Fah” Drama ဟာနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာRating 3.8 နဲ့4.5 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Rarng Ruk Prang Jai (Ch7)

Donut Phattharapon နဲ့Pupe Kessarin တို့ရဲ့  “Rarng Ruk Prang Jai” Drama ကလဲRating 4.2 ,4.0 percent နဲ့အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။

4. A Tale of Ylang Ylang (Ch3)

Nine Naphat နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“A Tale of Ylang Ylang” Drama ဟာလဲRating 2.8 နဲ့2.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. My Sweet Assassin (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Yam Matira တို့ရဲ့“My Sweet Assassin” Drama ကလဲRating 2.6, 2.4 နဲ့2.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Rivalry (Ch3)

Alek Teeradetch နဲ့Nychaa Nuttanicha တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“Rivalry” ကလဲRating 2.5 နဲ့1.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.