မတ်လပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

မတ်လပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Sao 5 (Ch7)

အက်ရှင်နဲ့အချစ်Drama လေးဖြစ်တဲ့“Sao 5” ကိုDonut Phattharapon, Great Sapol နဲ့တစ်ခြားသရုပ်ဆောင်များစွာသရုပ်ဆောင်ထားပီးRating 5.0, 5.0 နဲ့4.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့  “Khoei Baan Rai Sapai Hi-So” Drama ဟာRating 4.3 နဲ့4.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့  “Jao Sao Jum Loey” Drama ဟာRating 3.3 နဲ့3.5 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. A Tale of Ylang Ylang (Ch3)

Nine Naphat နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“A Tale of Ylang Ylang” Drama ဟာRating 3.0 နဲ့  3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Sinaeha Saree (ONE 31)

Sean Jindachot နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့  “Sinaeha Saree” Drama ဟာRating 2.6 နဲ့3.0 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. My Sassy Psychic (Ch3)

ဟာသDrama အသစ်ဖြစ်တဲ့Punjan Prama နဲ့Preem Ranida တို့ရဲ့“My Sassy Psychic” Drama ဟာနောက်ဆုံးပြသထားတဲ့()ပိုင်းလုံး2.4 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.