2022 မတ်လဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 မတ်လဒုတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7) 

အချစ်ဟာသDrama ဖြစ်တဲ့Kem Hussawee နဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့“Khoei Baan Rai Sapai Hi-So” Drama ဟာRating 4.3 နဲ့5.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Sao 5 (Ch7)

Donut Phattharapon, Great Sapol နဲ့တစ်ခြားသောသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားတဲ့“Sao 5” Drama ဟာRating 5.2, 4.9 နဲ့5.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့ရဲ့“Jao Sao Jum Loey”  Drama ဟာRating 3.8 နဲ့3.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. A Tale of Ylang Ylang (Ch3)

Nine Naphat နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“A Tale of Ylang Ylang”  Drama ဟာRating 3.3 နဲ့3.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Sinaeha Saree (ONE 31)

Sean Jindachot နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“Sinaeha Sareee” Drama ဟာRating 2.7 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. My Sassy Psychic (Ch3)

Punjan Prama နဲ့Preem Ranida တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့  “My Sassy Psychic” Drama ဟာRating 2.7, 2.6 နဲ့2.3 percent ရရှိခဲ့ပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.