2022 မတ်လတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama များ

2022 မတ်လတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama များ

1. Sao 5 (Ch7)

အက်ရှင်Drama ဖြစ်တဲ့  “Sao 5” ဟာ5.0, 5.6 နဲ့5.4 percent ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးRating တွေရထားပါတယ်။

2. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့  “Khoei Baan Rai Sapai Hi-So” Drama ဟာ5.1 နဲ့4.9 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့  “Jao Sao Jum Loey” Drama ဟာနောက်ဆုံးပြသခဲ့တဲ့()ပိုင်းလုံး3.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. A Tale of Ylang Ylang (Ch3)

Nine Naphat နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“A Tale of Ylang Ylang” Drama ဟာRating 3.6,3.5 percent တို့နဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားပါတယ်။

5. Sinaeha Saree (ONE 31)

Sean Jindachot နဲ့Baifern Pimchanok တို့ရဲ့“Sinaeha Saree” Drama ဟာRating 2.9 နဲ့3.5 percent တွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။

6. My Sassy Psychic (Ch3)

Punjan Prama နဲ့Preem Ranida တို့ရဲ့“My Sassy Psychic” Drama ဟာRating 2.3, 2.5 နဲ့2.2 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.