မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Sao 5 (Ch7)

Donut Phattharapon, Great Sapol နဲ့တစ်ခြားသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့“Sao 5” Drama ဟာRating 6.0, 5.8 နဲ့5.5 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့  “Khoei Baan Rai Sapai Hi-So” Drama ကလဲRating 5.6 နဲ့5.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့ရဲ့  “Jao Sao Jum Loey” Drama ကလဲRating 4.5 percent ရထားပါတယ်။

4. My Sassy Psychic (Ch3)

Punjan Prama နဲ့Preem Ranida တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“My Sassy Psychic” Drama ဟာRating 2.5 နဲ့2.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“Saan Sanaeha” ဟာပထမ()ပိုင်းမှာတင်Rating 2.3 နဲ့2.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Rivalry (Ch3)

Alek Teeradetch နဲ့Nychaa Nuttanicha တို့ရဲ့“Rivalry” Drama ဟာRating 2.4 နဲ့2.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.