2022 မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1.Sao 5 (Ch7)      Donut Phattharapon, Great Sapol နဲ့သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့  “Sao 5” Drama ဟာRating 6.1, 6.3, 7.1 percent တို့နဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။

2. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7)

Kem Hussaweeနဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့“Khoei Baan Rai Sapai Hi-So”Dramaကတော့ Rating5.5 နဲ့5.7percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့ရဲ့“Jao Sao Jum Loey” Drama ဟာRating 3.7 နဲ့4.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့“Saan Sanaeha” Drama ဟာRating 2.8 နဲ့3.0 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Rivalry (Ch3)

Alek Teeradetch နဲ့Nychaa Nuttanicha တို့ရဲ့  “Rivalry” Drama ဟာRating 2.3 ,2.8 percent တို့နဲ့ဇာတ်သိမ်းသွားပါပီ။

6. Revenge from The Past (ONE 31)

Bright Norraphat နဲ့Marie Broenner တို့ရဲ့“Revenge from The Past” Drama အသစ်ဟာRating 1.7 နဲ့2.0 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.