2022 ဧပြီလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 ဧပြီလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama ()ခု

1. Hoob Phaya Suer (Ch7) 

Off Chanapol နဲ့Grace Patsita တို့ရဲ့  “Hoob Phaya Suer”အက်ရှင်Drama ဟာစတင်ပြသစဉ်မှာပဲRating 6.1, 5.7 နဲ့5.9 percent ရရှိခဲ့ပါတယ်။

2. Khoei Baan Rai Sapai Hi-So (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Mookda Narinrak တို့ရဲ့  “Khoei Baan Rai Sapai Hi-So” Drama ကတော့Rating 5.6 နဲ့5.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Jao Sao Jum Loey (Ch7)

Big M Krittarit နဲ့Hana Lewis တို့ရဲ့“Jao Sao Jum Loey” Drama ကတော့Rating 4.5 နဲ့4.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

4.Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့  “Saan Sanaeha” Drama ကတော့Rating 2.8 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Pom Sanaeha (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Patricia Good တို့ရဲ့စတင်ပြသနေပီဖြစ်တဲ့“Pom Sanaeha” Drama ကတော့Rating 2.5 နဲ့2.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Revenge From The Past (ONE 31)

Bright Norraphat နဲ့Marie Broenner တို့ရဲ့  “Revenge From The Past” Drama ကတော့နောက်ဆုံးပြသခဲ့()ပိုင်းလုံး1.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.