2022 ဧပြီလတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama(၆)ခု

2022 ဧပြီလတတိယအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama()ခု

1. Hoob Phaya Suer (Ch7)

     Off Chanapol နဲ့Grace Patsita တို့ရဲ့“Hoob Phaya Suer” အက်ရှင်Drama ဟာRating 6.0, 6.0 နဲ့5.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Jao Saming – Re-run (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Tubtim Anyarin တို့ရဲ့“Jao Saming” Drama ဟာRating 3.8 နဲ့4.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Krong Nampueng (Ch7)

Weir Sukollawat နဲ့Prapye Ramida တို့ရဲ့Drama အသစ်ဖြစ်တဲ့“Krong Nampueng” ကလဲRating 3.4 နဲ့3.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

4. Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့“Saan Sanaeha” Drama ဟာRating 2.8 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Revenge (ONE 31)

Bright Norraphat နဲ့Marie Broenner တို့ရဲ့“Revenge” Drama ဟာRating 2.0 နဲ့2.4 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Wayla Kammathep (ONE 31)

Tre Porapat နဲ့Fern Nopjira တို့ရဲ့“Wayla Kammathep” Drama ဟာRating 2.2 နဲ့2.1 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.