2022 ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama ()ခု

1. Hoob Phaya Suer (Ch7)

     Off Chanapol နဲ့Grace Patsita တို့ရဲ့  “Hoob Phaya Suer” Drama ဟာTop(1)မှာရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပီးRating 5.6, 6.0 နဲ့5.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Jao Saming – Re-run (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Tubtim Anyarin တို့ရဲ့အက်ရှင်Drama ဖြစ်တဲ့  “Jao Saming” ကလဲRating 4.1 နဲ့2.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Krong Nampueng (Ch7)

Weir Sukollawat နဲ့Prapye Ramida တို့ရဲ့“Krong Nampueng” Drama ဟာRating 3.4 နဲ့3.3 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

4. Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့  “Saan Sanaeha” Drama ဟာRating 3.0 နဲ့3.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Revenge from The Past (ONE 31)

Bright Norraphat နဲ့Marie Broenner တို့ရဲ့“Revenge from The Past” Drama ဟာRating 2.1 နဲ့2.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Pom Sanaeha (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Patricia Good တို့ရဲ့“Pom Sanaeha” Drama ဟာRating 2.1 နဲ့1.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.