2022 မေလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama (၆)ခု

2022 မေလပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ထိုင်းDrama ()ခု

1. Hoob Phaya Suer (Ch7)

ပြသလို့ပီးခါနီးနေပီဖြစ်တဲ့Off Chanapol နဲ့Grace Patsita တို့ရဲ့“Hoob Phaya Suer” Drama ဟာRating 6.2, 6.0 နဲ့5.9 percent ရရှိထားပါတယ်။

2. Jao Saming – Re-run (Ch7)

Kem Hussawee နဲ့Tubtim Anyarin တို့ရဲ့အက်ရှင်Drama ဖြစ်တဲ့  “Jao Saming”  ဟာRating 4.3 နဲ့3.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Saan Sanaeha (Ch3)

Toey Pongsakorn နဲ့Mint Chalida တို့ရဲ့“Saan Sanaeha” Drama ဟာRating 2.9  နဲ့3.6 percent တို့နဲ့ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။

4. Krong Nampueng (Ch7)

Weir Sukollawat နဲ့Prapye Ramida တို့ရဲ့“Krong Nampueng” Drama ဟာRating 3.5 နဲ့3.3 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Pom Sanaeha (Ch3)

Great Warintorn နဲ့Patricia Good တို့ရဲ့  “Pom Sanaeha” Drama ဟာRating 2.3 နဲ့2.6 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Wayla Kammathep (ONE 31)

Tre Porapat နဲ့Fern Nopjira တို့ရဲ့“Wayla Kammathep” Drama ဟာRating 2.0 နဲ့2.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.