2021 ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်အကျော်ကြားဆုံးBL actor များ

2021 ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်အကျော်ကြားဆုံးBL actor များ

1. Mew Suppasit

       

နာမည်ကျော်actor/singer ဖြစ်တဲ့Mew Suppasit ကတော့ဒီlist ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။

2. Bright Vachirawit

3. Nanon Korapat

4. Win Metawin

5. Ohm Pawat

6. Gulf Kanawut

7. Atthaphan Poonsawas

8. Billkin Putthipong

9. Tay Tawan

10. Off Jumpol

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.