2021 အတွင်းRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ONE 31 ရဲ့Drama(၁၀)ခု

2021 အတွင်းRating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ONE 31 ရဲ့Drama(၁၀)ခု

1. Krachao See Da 

နာမည်ကြီးDrama ဖြစ်တဲ့“Krachao See Da”ဟာပျမ်းမျှRating 4.26 percent ရခဲ့ပါတယ်။ဒီDrama ကိုGod Jirayu, Nune Woranuch နဲ့Green Ausadaporn တို့ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။

2. Wanthong 

“Wanthong”  Drama ကိုPong Nawat, Mai Davika နဲ့Shahkrit Yamnam တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပီးပျမ်းမျှRating 3.52 percent ထိရရှိခဲ့ပါတယ်။

3. Payu Sai

Film Thanapat နဲ့Esther Supreeleela တို့ရဲ့  “Payu Sai” Drama ဟာRating 2.62 percent ရရှိခဲ့ပါတယ်။

4. Wimarn Sai (2.31%)

5. Leh Luang (2.15%)

6. Prajan Daeng (1.92%)

7. Kaew Lerm Korn (1.89%)

8. Chit Sanghan (1.35%)

9. Neth Mahunnop (1.30%)

10. Hongsutai Maai Layk 6 (0.93%)

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.