2018 ကနေ2020 အထိGoogle မှာရှာဖွေမှုအများဆုံးခံရတဲ့Thai Ch3 ရဲ့Drama များ

2018 ကနေ2020 အထိGoogle မှာရှာဖွေမှုအများဆုံးခံရတဲ့Thai Ch3 ရဲ့Drama များ

2020

Roy Leh Marnya (1st)

Sorn Ngao Ruk (4th)

My Husband in Law (6th)

Toong Sanaeha (8th)

2019

Krong Karm (1st)

Klin Kasalong (7th)

Thong Aek: The Herbal Master (8th)

2018

Love Destiny (1st)

Game Sanaeha (5th)

The Crown Princess (6th)

Nueng Dao Fah Diew (9th)

Source:Thai Update

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.