2022 ဇန်နဝါရီပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama(၆)ခု

2022 ဇန်နဝါရီပထမအပတ်မှာRating အမြင့်ဆုံးထိုင်းDrama()ခု

1. Thang Suea Phan – Re-run (Ch7) 

အက်ရှင်Drama ဖြစ်တဲ့  “Thang Suea Phan” ကိုOff Chanapol နဲ့Hana Lewis တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပီးRating 2.6, 2.8, 3.3, 3.8, 3.8, 3.7 နဲ့3.6 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

2. Wan Wasana (ONE 31)

Toy Pathompong နဲ့Bint Sireethorn တို့ရဲ့ပြသနေဆဲDrama ဖြစ်တဲ့“Wan Wasana” Drama ဟာRating 2.4 နဲ့2.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

3. Roy Leh Marnya – Re-run (Ch3)

Pope Thanawat နဲ့Bella Ranee တို့ရဲ့  “Roy Leh Marnya” Drama ဟာRating 2.0, 2.3, 2.3 နဲ့2.7 percent တွေရရှိထားပါတယ်။

4. To Me, It’s Simply You – Re-run (Ch3)

Nadech Kugimiya နဲ့Bow Maylada တို့ရဲ့  “To Me, It’s Simply You” Drama ကလဲRating 2.2, 2.0 နဲ့2.7 percent ရရှိထားပါတယ်။

5. Wanthong – Re-run (ONE 31)

Pong Nawat နဲ့Mai Davika တို့ရဲ့“Wanthong” Drama ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြသနေပီးRating 0.9, 0.8, 0.8 နဲ့1.2 percent ရရှိထားပါတယ်။

6. Ran Dok Ngiew (Ch8)

Yui Chiranan, Oil Thana နဲ့Benz Punyaporn တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“Ran Dok Ngiew” Drama ဟာRating 0.3, 0.7 နဲ့0.8 percent ရရှိထားပါတယ်။

Source:Thai Update

Leave a Reply

Your email address will not be published.